Jún 2020

Ako sa Kairos dostal na Slovensko?

V roku 2018 na jar sme sa postupne Lachovci a neskôr Brenkusovci vrátili z misie na Slovensko. Jojo a Roman dostali možnosť ísť na kurz Kairos do Budapešti v októbri 2018. Nevedeli presne do čoho idú, ale pred týmto kurzom sa rozprávali o tom, že by radi vytvorili nejaký kurz o zahraničnej misii na Slovensku. Keď boli na kurze, tak pochopili, že už nič netreba vytvárať. Kairos je celosvetovo uznávaný kurz, ktorý bol vytvorený na základoch skvelého materiálu, používaného na mnohých teologických školách, ktorý sa nazýva Perspectives of Mission. Najlepšie je to, že tento kurz nie je iba o zahraničnej misii, ale je takou ukážkou Božej lásky pre stratených ľudí, či už na Slovensku alebo na najvzdialenejších ostrovoch.

Cestou z tohto kurzu, ešte vo vlaku, Jojo a Roman napísali email zodpovedným vedúcim v Európe s otázkou, akým spôsobom by mohli dostať kurz Kairos na Slovensko. O niekoľko týždňov neskôr sa konal ďalší kurz Kairos v ČR. Spolu s Romanom a Jojom na neho išli ďalší traja Slováci, a to manželia Podobní a Lýdia Brenkusová. Lýdia bola ochotná pustiť sa do prekladu kurzu Kairos a práve preto si ho sama musela prejsť. Za necelých 10 mesiacov tvrdej práce a vykonania všetkých oficialít sme boli schopní usporiadať prvý slovenský kurz a to už so slovenskými materiálmi. Konal sa v auguste 2019 v Modre pod vedením Miri Cáskovej (ČR) a manželov Rosových (DE). Tohto kurzu sa zúčastnilo 25 ľudí z niekoľkých denominácií a rôznych častí Slovenska. V decembri sme boli schopní urobiť prvý slovenský kurz pod slovenským vedením v Prešove. Následne sme mali naplánovaných 7 kurzov na rok 2020. Vo februári sa uskutočnil kurz v Leviciach v Cirkvi Bratskej, ale marcový kurz v Bratislave bol zrušený kvôli Covidu- 19. Jojo a Roman sa ale nenechali zastrašiť a v apríli zorganizovali, ako jedny z prvých vo svete, kurz Kairos online cez ZOOM. Následne mali Jojo a Roman príležitosť podeliť sa so svojimi skúsenosťami aj na niekoľkých svetových ZOOM telefonátoch. V máji sa uskutočnil ďalší online kurz. A v tomto momente sa doťahujú posledné detaily na kurz, ktorý sa koná v júny v Košiciach, ale ten sa už nebude konať cez internet, ale osobne.

Ak by sme mali priestor, tak by sme potrebovali niekoľko strán A4, aby sme Vám opísali zázraky a priazeň Božiu, ktorú sme zažívali počas príprav a následne počas kurzov Kairos.Tu si môžete pozrieť, čo na kurz povedali ľudia z Prešova.

Po všetkých týchto informáciách by sme radi pred Vás predložili otázku, či by ste sa chceli stať spolupracovníkmi kurzu Kairos na Slovensku.

  1. Modlitebne - počas každého kurzu a počas príprav je pre nás dôležité modlitebné krytie. Kurz Kairos totiž prebúdza kresťanov k aktívnemu podielaniu sa na veľkom poverení, čo sa tomu zlému nepáči.
  2. Prakticky - napríklad tak, že zorganizujete kurz vo vašom meste, či ponúknete ubytovanie pre našich facilitátorov. Veľmi radi Vás takisto privítame v rodine facilitátorov.
  3. Finančne - potrebujeme pomoc so splatením dlhu za preklad a takisto chceme pomôcť tým, ktorým by výška registračného poplatku bránila, aby sa zúčastnili kurzu Kairos. Viac na tejto stránke.

Na záver ešte pozvanie od Romana na kurz Kairos:

Prejsť na príspevky z novembra 2019