Roman a Barča

Roman, prezývaný aj Roman Hawran, sa narodil v Bratislave, kde vyrastal so svojou sestrou a rodičmi v mestskej časti Vrakuňa. Potom, čo skončil Strednú polygrafickú školu a civilnú službu, sa oženil s Barborou, prezývanou Barča. Už v tom čase verili, že ich Boh povoláva na misiu.

Keď sa im narodil prvý syn Izrael a Barča následne doštudovala Fakultu informatiky, matematiky a fyziky, odišli na rok na biblickú školu do Dánska. Vďaka novootvorenému predmetu misia, dostali príležitosť viesť skupinku študentov na štvortýždňový misijný výjazd do Tanzánie. Následne na to začali komunikáciu s hlavným pastorom Re*Creation Center v Oglala, ktorá sa nachádza v najchudobnejšej indiánskej rezervácii Pine Ridge v Južnej Dakote, USA.

Odvtedy ubehlo osem rokov. Romanovi a Barči sa narodili ďalšie štyri deti, ktoré už väčšinu svojho života strávili na pôde indiánskej rezervácie Lower Brule. Tri staršie deti navštevujú miestnu školu a dve mladšie sú doma s Barčou. Roman sa stal neoddeliteľnou súčasťou všetkého diania v komunite nie len vďaka svojmu talentu, ale vďaka svojmu ochotnému srdcu. Pomáha v škole s médiami a spracováva video a fotky z každej dôležitej akcie, ktorá sa v rezervácii deje. Spolu s Barčou, po boku pastorského páru Jeffa a Ann, vedú kresťanské spoločenstvo s názvom Hope Center (Centrum Nádeje).

Roman s rodinou sú finančne podporovaní najmä zo Slovenska a to jednotlivcami a tromi cirkevnými spoločenstvami. Zastrešuje ich kresťanské spoločenstvo Apoštolskej cirkvi v Bratislave (Bratislava City Church).