V skratke o Romanovi a Barči

Roman, prezývaný aj Hawran, sa narodil v Bratislave, kde vyrastal so svojou sestrou a rodičmi v mestskej časti Vrakuňa. Potom, čo skončil Strednú polygrafickú školu a civilnú službu, sa oženil s Barborou, prezývanou Barča. Už v tom čase verili, že ich Boh povoláva na misiu.

Keď sa im narodil prvý syn Izrael a Barča následne doštudovala Fakultu informatiky, matematiky a fyziky, odišli na rok na biblickú školu do Dánska. Vďaka novootvorenému predmetu misia, dostali príležitosť viesť skupinku študentov na štvortýždňový misijný výjazd do Tanzánie. Následne na to začali komunikáciu s hlavným pastorom Re*Creation Center v Oglala, ktorá sa nachádza v najchudobnejšej indiánskej rezervácii Pine Ridge v Južnej Dakote, USA.

Vďaka tomu kontaktu sa im otvorili dvere k službe v inej indiánskej rezervácii Lower Brule, kde strávili sedem rokov na misii. Tu je jeden z mnohých rozhovorov, ktoré Roman nahral o svojej službe medzi Indiánmi.

V roku 2018 si ich Boh povolal naspäť na Slovensko, aby pomáhali vysielať ďalších misionárov. Roman s rodinou sú finančne podporovaní najmä zo Slovenska a to jednotlivcami a tromi cirkevnými spoločenstvami. Zastrešuje ich kresťanské spoločenstvo Apoštolskej cirkvi v Bratislave (Bratislava City Church).